ОБРЪЩЕНИЕ към членовете и симпатизантите на РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА – РОД

/ януари 31, 2020

Скъпи приятели,

Имаме неприятното и трудно за изпълнение задължение да ви уведомим, за поредното посегателство върху чистотата на нашата светла кауза – защитата на семейството и традиционните семейни ценности на българския народ.

Оставяйки верни на своята нравственост, дълг и отговорност пред вас, на своята вяра, че нашата кауза е непобедима, когато се защищава със сърце и морал, ви уведомяваме за една драстична проява на хора, за които кауза  и ценности се оказаха празни думи. Преди броени дни, от специалната банкова сметка на РОД, г-жа Илиана Мавродиева и г-н Петър Николов са изтеглили спестяванията на сдружението в размер над 15 000 лв., закрили са сметката и превели средствата в друга банкова сметка. За да извършат необходимите правни и фактически действия са използвали с ясно съзнание и измамно качеството си на съ-председатели на УС/РОД, в нарушение на Устава на РОД и Закона.

Това е направено от лица, които четири месеца не са извършили нито едно действие в полза на сдружението, въпреки многократни покани за това. И първото им действие след този период е изпразването на сметката на РОД и нейното закриване без предупреждение, без налично правно основание и без възложена власт за подобни действия. С тази своя стъпка горецитираните лица са лишили в разрез с етиката и закона и третият вписан в регистъра член от Управителния съвет от достъп до информацията и средствата по банковата сметка на РОД.

Г-н Николов и г-жа Мавродиева са пренебрегнали и известните им обстоятелства относно промените в ръководството на сдружението, подлежащи на вписване в публичния регистър. Тези действия могат да бъдат квалифицирани единствено и само като враждебни за сдружението, устава на РОД и честта и достойнството на движението.

Тук правната квалификация е безспорна. Тя ще бъде в скоро време назована от компетентните органи, в съответствие със закона и своето вътрешно убеждение.

Но да оставим на страна юриспруденцията и да погледнем с очите на обикновени човешки същества. Тези действия разкриват една доста нерадостна картина на морален дезинтегритет. Злоупотребено е с доверието на огромен брой хора. Измамени са надеждите,  окаляна е светла кауза, доставено е удоволствие на много нечистоплътни интереси, във вреда на семейството и българските деца.

Не е лесно да се определи какво надделява в подбудите за подобни действия.

И с такива действия, се опитват да спрат устрема на българите да защитят своите конституционни права? С мръсни ръце не се сяда на обществената трапеза. Никой няма да успее да обезличи нашия идеал за здраво и щастливо семейство. Лоши изпълнители на посредствени вдъхновители не могат да сложат юзда на нашия стремеж.

Скъпи приятели, във връзка със създадената обстановка молим да преустановите до второ съобщение всякакви плащания по известната банкова сметка на РОД, защото повече не можем да контролираме използването на вашите средства по предназначение. Оттук предстои да предприемем нужните и предвидени в закона действия да възстановим справедливостта и да защитим правата на всички членове на РОД и симпатизанти на каузата ни.

Няма да успее и този опит за спиране на нашето движение напред.

                                                          РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА (РОД)

Share this Post

Leave a Comment