До Деница Сачева

/ януари 24, 2020

До Деница Сачева,

Министър на труда и социалната политика на Република България

Уважаема Деница,

Благодаря ви за вашия имейл!

Много се радвам да видя, че България предприема действия за защита на своите граждани, изложени на престъпления в областта на правата на човека в други страни.

Бих искал да ви информирам, че в писмо до правителството на Норвегия от 17 октомври миналата година отделът към Съвета на министрите за изпълнение на окончателните решения на  ЕСПЧ написа следното във връзка с присъдата на Голямата камара срещу Норвегия на 10 септември.

Деница Сачева, снимка БНТ

 Вижте приложеното писмо:

«С оглед сложността на въпросите, свързани с решението по  случая Strand Lobben, пиша, за да ви информирам, че Секретариатът ще предложи на Съвета на министрите да класифицира гореспоменатия случай като изискващ бързо производство на предстоящото си 1362-ро заседание (декември 2019 г.).»

След изпращането на писмото от Европейския съвет, Норвегия е осъждана още три пъти от европейския съд по делата K.O и V.M срещу Норвегия, A.S срещу Норвегия и Abdi Ibrahim срещу Норвегия.

По делото A.S срещу Норвегия, където Норвегия е осъдена единодушно за нарушаване на чл. 8 от Конвенцията по отношение на полска майка и нейното дете, съдът посочва в предварително условие 59:

«Общите принципи, приложими за случаите, свързани с мерки за благополучие на децата, включително мерки като тези, разглеждани в настоящия случай, са добре утвърдени в съдебната практика на Съда и наскоро бяха подробно изложени в делото Strand Lobben и др. срещу Норвегия, № 37283/13, §§ 202-213, 10 септември 2019 г., към което се прави препратката.»

Също така визирам предварително условие 62:

«….. а също и като се има предвид категоричното задължение на властите да предприемат мерки за улесняване реинтеграцията в семейството ( Вижте Mutatis Mutandis, Strand Lobben и други, цитирани по-горе, §§ 208-209)».

Делата, висящи пред cъда, включват няколко страни, в които техните граждани са били изложени на нарушения на човешките права, като Полша, Румъния, България, Словакия, Чехия, Швеция и Русия.

В други страни, като Индия, Литва, Турция и САЩ, норвежката Barnevernet предизвика много спорове.

По делото A.S срещу Норвегия полското правителство предприе интервенция срещу Норвегия.

Както можете да видите от приложеното писмо, «Секретариатът ще предложи на Съвета на министрите да класифицира гореспоменатия случай като изискващ бързо производство.»

«Бързото производство се използва за случаите, които изискват спешни индивидуални мерки или разкриват важни структурни проблеми (по-специално pilot- judgment – похват, прилаган за идентифициране на структурни проблеми в основата на повтарящи се дела срещу много държави) и за междудържавни дела.»

 Вижте в страницата на СЕ тук:

https://www.coe.int/en/web/execution/the-supervision-process

Това отново доказва, че тези случаи включват онези държави, чиито правителства трябваше да се справят с последиците за техните непълнолетни граждани от решенията, взети от норвежката система за закрила на детето Barnevernet.

С уважение,

Мариус Рейкерос

Източник: https://www.facebook.com/733576874/posts/10156669757321875/?d=n

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: http://info.rod-bg.com/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment