Натискът за Истанбулската конвенция е все така жесток! Битката е ГРЕВИО да стъпи в България

/ март 21, 2020

Документът, който българският Конституционен съд отхвърли, създава наднационалния орган GREVIO. И никой не контролира ГРЕВИО, той контролира нас!

Натискът България да ратифицира Истанбулската конвенция (ИК) продължава с пълна сила. Аргументът, че страната ни не може, подчертаваме не може, да се присъедини към документа бива грубо пренебрегнат. А той е повече от основателен: има решение на българския Конституционен съд, че Конвенцията противоречи на основния закон на страната.

КОМИСАРКАТА ДУНЯ МИЯТОВИЧ

През изминалата седмица в България бе комисарката за човешките права на Съвета на Европа Дуня Миятович (Босна), която се срещна с депутати от всички парламентарни сили и с министъра на правосъдието Данаил Кирилов. Пред тях тя е изразила становище, че Истанбулската конвенция и Стратегията за защита на децата се интерпретират погрешно у нас и трябва да се подложат на нов вътрешен дебат, за да станат част от българското законодателство.
Нещо повече, пред членовете на правната комисия и на комисията по вероизповедания Дуня Миятович потърсила сметка защо Истанбулската конвенция все още не е ратифицирана от българския парламент Депутати ѝ обяснили, че тя е отхвърлена от КС като противоконституционна. Заявили, че дори Светият синод на БПЦ е против текстовете ѝ, което накарало Дуня Миятович буквално да изригне: „Нали Църквата е отделена от държавата, какво се меси в делата й?“
След като не успяла да наложи виждането си, че ИК трябва да се приеме, силно разочарована комисарката директно заявила: „Щом не приемате ИК, значи в България не може да влезе и GREVIO!“

А КАКВО Е GREVIO?

Това е т.нар.морална полиция, чийто членове, там където ИК е приета, имат имунитет по-голям от имунитетите на президента и на депутатите. 
GREVIO наблюдава действията, предприети от правителствата да прилагат Истанбулската конвенция. Докладите на GREVIO се смятат като оценка, след която трябва задължително да има действия от съответните държавни институции. Групата на GREVIO в дадена държава може да приеме конкретни препоръки въз основа на своя мониторинг.

Дуня Миятович е останала с абсолютна нечуваемост и за редица други аргументи на българската страна, по отношение на ИК. Например – че законодателството ни се адаптира напълно към изискванията на Конвенцията по отношение на домашното насилие и насилието над жени и деца. България е имала и преди 1989-а, има и сега строги правни норми срещу физическото и психическо насилие над жени и деца.
Вместо това – комисарката е проявила по-скоро желание за менторство отвън, отколкото да ни покаже законодателни пропуски, които ние да попълним.

По всичко личи, че жестокият натиск над нератифициралите ИК има друг корен, различен от идеята за защита на жените и децата.
И този друг подтекст можем да открием в изречението, което Дуня Миятович буквално е изпуснала пред депутатите ни: „Щом не приемате ИК, значи в България не може да влезе и GREVIO!“

ГРЕВИО (GREVIO), следователно, е причината за войната срещу държавите, които отказват да се присъединят към Конвенцията. Документ, който иначе великодушно (и бихме казали лицемерно) позволява и оттегляне на ратифицирали я вече страни, ако пожелаят да сторят това.

Преди седмица и Европейският парламент с мнозинство от 500 гласа прие незаконодателна резолюция, която призовава страните от ЕС да подпишат документа. Тя не е задължителна, но е показателна за посоката и за решимостта да се въздейства с всички възможни инструменти.

Има някакво фиксиране върху Истанбулската конвенция, а ГРЕВИО изглежда ключът към разбирането на тази извънредна фиксация, която не се разгражда от национални аргументи.

КАКВА Е ТАЙНАТА НА ГРЕВИО?

Според Истанбулската конвенция това е  „експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие“, която следи за изпълнението на Конвенцията.
Забележете, не националните държави и техните правоохранителни органи и съдилища контролират прилагането на текстовете на ИК, а нов орган, наддържавен, надинституционален, съставен от 10-15 членове, като при избирането им „се отчитат равновесието между половете и географското равновесие, както и мултидисциплинарният опит“, каквото и да означава последното условие.

Справка на сайта на Съвета на Европа показва, че в момента ГРЕВИО има максималният брой членове, тоест 15, като равновесието между половете е такова, че от тях само трима са мъже!?! 

Докато вършат работата си, чиято цел е да изготвят препоръки и обширни доклади за отделните страни, членовете на ГРЕВИО могат да изготвят въпросници, които страните са длъжни да попълнят, да черпят „информация от неправителствени организации и от гражданското общество, както и от национални институции за защита на правата на човека.“

С други думи, целият неправителствен сектор ще доставя информацията за ГРЕВИО в широкия спектър на темата за правата на човек и дискриминацията, в която влиза и джендър проблематиката.
ГРЕВИО – самата тя надправителствата група – и неправителствените организации ще работят в много, много тясно сътрудничество.

Снимка: архив, Булфото

Докладите на ГРЕВИО съдържат информация и оценка на всичко, което има връзка с проблематиката за насилието над жени и деца и половото равенство – законодателство, миграция и най-важното – пари.

Експертната група дава мнение достатъчни ли са парите, които държавните бюджети отделят и обикновено препоръката гласи: увеличете ги! Част от тези пари покриват и дейността на НПО-ата. А тези пари идват от държавния бюджет!

ПЛАЩАМЕ, ЗА ДА НИ СЛЕДЯТ

Член 8 от Конвенцията е ключов и пределно ясен: Страните отпускат подходящи финансови и човешки ресурси за доброто изпълнение на интегрираните политики, мерки и програми за превенция и борба с всички форми на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, включително за тези, които се провеждат от неправителствени организации и от гражданското общество.

Член 9 го допълва, като постановява, че страните трябва да насърчават и подкрепят неправителствения сектор на всички равнища.

ГРЕВИО С ПОВЕЧЕ ПРАВА ОТ ПРЕЗИДЕНТА И ДЕПУТАТИТЕ

Членовете на ГРЕВИО могат да правят и проверки на място, като при визита в дадена страна се ползват с изключителни привилегии и имунитет като на висши държавници:

– имунитет от личен арест,

– задържане под стража,

– конфискуване на личен багаж;

– имунитет спрямо всякакви техни изказвания и действия, извършени в служебно качество;

– имат пълна свобода на придвижване;

– получават същите улеснения по отношение на митническия и валутния контрол като представителите на чуждестранни правителства на временна официална мисия.

С други думи, експерти в областта на джендър проблематиката, които не са минали през избори и не са спечелили доверие на електората, получават ГИГАНТСКИТЕ ПРАВОМОЩИЯ да определят политиката на всяка една от страните, ратифицирала конвенцията.

ПРОКАРВАТ ДЖЕНДЪР ПОЛИТИКАТА В УЧИЛИЩАТА

Истанбулската конвенция налага транснационално законодателство, върху което българската държава губи възможност за влияние и контрол. Сам по себе си този факт е достатъчно проблематичен, а към него следва да се добави и други: гарантираната възможност да се прокарва експериментална политика в българските училища, свързана с понятието „джендър“.

Споровете около превода – пол или социална роля, са излишни. Джендър идеологията е факт, резултатите от нейното приложение – също.

ГРЕВИО и НПО-та, които действат в очертания от ИК периметър, имат не само правото, но и задължението да влизат в училищата, следейки как се изпълнява документа.

Според Конвенцията „страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.“

Казано другояче, държавата и националните институции ще трябва да предадат част от контрола върху образованието на транснационален елит, част от който е и ГРЕВИО.
С това пътят към разрушаването на традиционното възприятие на половете вече е открит.

Автор: Епицентър.бг

Източник: http://epicenter.bg/article/Natiskat-za-Istanbulskata-konventsiya-e-vse-taka-zhestok–Bitkata-e-GREVIO-da-stapi-v-Balgariya-/200547/11/0

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: http://info.rod-bg.com/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment