«СРАМ за УНИЦЕФ» – международна петиция

/ май 3, 2020

Shame on UNICEF!

«СРАМ за УНИЦЕФ» – международна петиция. Подпиши!

УНИЦЕФ сексуализира децата по целия свят чрез Всеобхватното сексуално образование

Спрете сексуализирането на децата!

Като загрижени граждани, ние сме сериозно обезпокоени от популяризираното от УНИЦЕФ радикално Всеобхватно сексуално образование (CSE) за деца, и от това, че УНИЦЕФ подкрепя абортите и нарушава родителските права.

 Изразяваме сериозно безпокойство от това, че УНИЦЕФ е един от спонсорите на  Международното техническо ръководство за сексуално образование на ЮНЕСКО за 2018 г., тъй като сериозно насърчава силно противоречивото и дискредитирано «всеобхватно сексуално образование» за деца. Например, това издание твърди, че «младите хора искат и се нуждаят от информация за сексуалността и сексуалното здраве възможно най-своевременно и изчерпателно…» (стр.35), че CSE насърчава правото на избор кога и с кого да има форма на интимна или сексуална връзка…» (стр.18), както и че децата трябва да имат «посредник в своите сексуални практики и контакти» (стр.18).

Ние сме категорично против факта, че УНИЦЕФ ще насърчава или оневинява детския секс и че на непълнолетните деца се казва, че имат право да правят секс, особено имайки предвид известните отрицателни физически и емоционални здравословни последствия за сексуално активните деца.

Шокирани сме от това, което УНИЦЕФ смята за «подходящо за възрастта» на децата. Например, учат ги, че «участието в сексуални действия трябва да е приятно» (стр.72) и искат от деца на 9 годишна възраст «да показват уважение към различни сексуални практики» (стр. 48, Цели на обучението 9-12 год.).

Силно сме обезпокоени, че УНИЦЕФ смята, че е подходящо да караме децата да «дефинират полова идентичност и биологичен пол и да опишат по какво се различават», за да разсъждават какво чувстват по отношение на своя биологичен пол и половата идентичност» (стр. 50, Учебни цели 5-8 год.) и да помолят деветгодишните да «обяснят как нечия полова идентичност може да не съответства на биологичния им пол» (стр. 50, Цели на обучението 9-12 год.).

Тези учебни цели очевидно са предназначени да индоктринират децата и ще поощрят объркване относно пола при много малки деца.

Ужасени сме, че УНИЦЕФ подрива родителските и традиционни семейни ценности, като инструктира учителите да поискат от децата да «разграничат ценностите, които те притежават от тези на техните родители/настойници относно сексуалността» (стр.46), и да «поставят под съмнение социалните и културни норми в обществото, които влияят на сексуалното поведение» (стр.48, Учебни цели 12-15 год.).

Разтревожени сме и от неверните твърдения на УНИЦЕФ, световната агенция, натоварена с опазването на здравето и благополучието на децата по света, като това, че е «установено, че програмите за въздържание ([a]bstinence-only ) са неефективни и потенциално вредни за сексуалното и репродуктивно здраве и права на младите хора». (стр.18)

Възмутени сме, че УНИЦЕФ ще подкрепи абортите, както заяви в «Sexual health, human rights, and the law» – „Сексуалното здраве, човешките права и законът” (СЗО в Женева, Швейцария, 2015).

Ето защо призоваваме всички държави членки на ООН и други донори на УНИЦЕФ незабавно да преустановят финансирането на УНИЦЕФ, докато те не оттеглят съвместното си спонсорство на Международното техническо ръководство за сексуално образование на ЮНЕСКО за 2018 г. и прекрати всякаква подкрепа за всеобхватно сексуално образование и аборт. Настоятелно призоваваме спонсорите да обмислят незабавно пренасочване на средствата, които в момента се отпускат за УНИЦЕФ, към алтернативни, реномирани организации, ангажирани с деца.

Освен това, призоваваме държавите също така да изтеглят финансирането за ЮНЕСКО и другите спонсорирани агенции на ООН, например UNAIDS, UN-Women и Световната здравна организация заради това опасно издание, одобрено от УНИЦЕФ. Това Международно техническо ръководство за 2018 г. да бъде изцяло изтеглено и извадено от разпространение.

И накрая призоваваме държавите да проучат всички програми за сексуално образование под ръкодството на ООН, в съответните страни и да предприемат необходимите мерки за защита на децата от тези програми. Здравето и невинноста на децата по целия свят са поставени на карта!

 Кампанията #SHAMEonUNICEF е организирана съвместно от: Family Watch International, American College of Pediatricians, UN Family Rights Caucus, Foundation for African Cultural Heritage (Nigeria), Protect Child Health Coalition, Parents Rights in Education, Child Protection Institute, UYIRKKURAL (India), Expose Sex Ed Now, CitizenGo, Salt & Light Council, Canada Silent No More, American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists, Center for Family and Human Rights (C-FAM), Femina Europa и др.

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: http://info.rod-bg.com/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment