Австрия: 13 300 засегнати деца. Реформата само ще усили темпото на отнемане на деца

/ декември 31, 2019

13 300 деца и юноши са настанени при приемни родители или в социални домове. Засега законът се прилага за деца при разведени родители – в бъдеще трябва да има някои промени.   

9:50 ч., 6 септември 2019 г.

     През предходната година общо 13 300 деца и юноши в Австрия не са живели с родителите си, а са били настанени в приемни семейства или в социални домове. Статистиката за социална помощ при младежите за 2018 г. показва само лек спад в това отношение.

 Съдебната система самокритично вижда необходимостта от реформи при отнемането на деца: От 2015 г. насам законът за отнемане на деца подлежи на реформа. „С помощта на бъдещата правителствена програма“ процесът може да приключи в края на 2020 г., заяви министърът на правосъдието Клеменс Яблонер в отговор на парламентарен въпрос в списъка СЕГА. Целта е да създадат свои собствени правила за попечителство и право на контакт за деца в приюти.

     Досега засегнатите са били подчинени на закона за децата при разводи, който „до голяма степен е неподходящ за деца, настанени извън семейството, особено ако са настанени при приемни родители“, заяви Яблонер. „Освен това, поради липсата на конкретни законови изисквания, съдебният процес във връзка с отнемането на деца в момента е силно зависим от ангажираността и опита на отделния съдия.“


     След това обвързващите срокове за договаряне или вземане на решение също могат да бъдат разгледани по-обстойно. „Такава структура има за цел да предотврати месеците на несигурност – от страна на родителите,„какво не е наред“, а от друга страна, спрямо детето, колко дълго ще остане при приемните родители (при криза) или в социална образователна институция.

     Тази несигурност не е добра за никого, най-малко за децата „, подчерта министърът на правосъдието. Отнемането на деца е „възможно най-голямата намеса в правата на родителите и децата. Едно възможно най-бързо, поне временно съдебно решение, е вече дори само по себе си законово необходимо, при което продължителността на съдебното производство винаги да зависи от конкретния отделен случай .“

     Освен съдебната система, в процеса на реформата участват и социалните грижи за деца и младежи, семейната съдебна помощ, съдиите, адвокатите, Австрийската платформа за самотни родители, Асоциацията на бащите без права, адвокати на децата, асоциациите за приемни родители и центровете за закрила на детето. „В момента се планира да се тестват и научно да се оценят предложенията, разработени в моделния проект за цяла Австрия“, заяви Яблонер.

Източник: https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5685421/13300-Kinder-betroffen_Kindesabnahmen_Bei-Reform-wird-nun-auf-das?fbclid=IwAR1zQXezjWN9mNuhhdpIaC8T1OEULOEHfGBF9eS663tfA9IfeFy5hIpvKwQ

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: http://info.rod-bg.com/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment