Внимание! Югендамт – грижа или заплаха за доброто на децата?

/ януари 27, 2020

Всичко това не ви засяга? По-скоро бихте преплували замръзнало езеро, отколкото да застрашите доброто на децата си? Нямате причина да се боите от Югендамт, защото бихте предпочели да ви разпънат на кръст, отколкото да злоупотребите с децата си или да ги насилвате? Родителите на около 48 000 деца, откъснати от семействата им през миналата година, също мислеха така.

Адвокат Райнер Бом

21.03.2018 г.

/Югендамт (Jugendamt) – в Германия и Австрия така се нарича ведомството, което трябва да се грижи за благосъстоянието на децата. Българското най-близко съответствие е Държавна агенция за закрила на детето. Поради все още налични същностни различия все пак ще предпочетем в текста да използваме родното му название – Югендамт. /Б.пр.//

Ненадейно пред къщната врата застава служител на Югендамт и иска достъп. Може да се случи на всяко семейство с деца.  Положението на детето ви трябва да се провери.

Това не може да се случи на Вас? Вие в нищо не сте се провинили и, разбира се, никога нищо лошо не сте причинявали на децата си? От медиите знаете, че Югендамт се задейства само ако има замесени злоупотреба или насилие? Моля, не се залъгвайте с измамна сигурност! Щом Югендамт се намесва, трябва да зазвънят всичките ви аларми. Ако не действате с извънредна препазливост е възможно, напълно невинни, да понесете най-тежкото наказание: Децата ви се отнемат. Настаняват се в приемно семейство или в приют.

Законовата обосновка: Държавата е създала тази служба, за да предпази децата ни от злоупотреба, насилие и от т.нар. заплаха за най-добрия интерес на детето. С това всеки принципно е съгласен.

Но при няма и 20% от изведените от Югендамт деца е налице едва подозрение за насилие или злоупотреба. Вместо това, в значителното мнозинство от случаите децата се изтръгват от семействата им, защото, по мнение на Югендамт, родителите  не се справят или просто са негодни за възпитанието на децата си. С разтегливата формулировка „заплаха за най-добрия интерес на детето“ може да се обоснове абсолютно всичко. Така зададена, с нея правовата ни държава изоставя пътя на предсказуемата правна сигурност и се отправя към тресавището на възможния произвол.

Така става ясно, че дори за най-грижовните родители непременно е нужна професионална помощ още от първия контакт с Югендамт – за да си изяснят ситуацията и да се опазят от заплахите за семейството им.

Сега бъдете крайно предпазливи: всяка дума, всяко изказване, всяка безобидна шега, всяко малко нараняване, което детето  е получило по време на игра, дори разказ от собствената ви младост може да се превърне в непредвидим риск.

Поиска ли прокуратурата да бъде задържан заподозрян гражданин, то следва уликите да бъдат представени на съдия. След изучаване на предоставената фактология и, по възможност, след изслушване на засегнатите лица, този компетентен съдия добросъвестно решава дали да издаде заповед за задържане или не.

Съвсем различно се процедира при извеждането на деца съгласно § 42 от Социалния кодекс (част VIII: „Деца и младежи“ ). Югендамт има възможността по всяко време, като гръм от ясно небе и без съдия да е прегледал или признал уликите, да ви отнеме децата и да ги настани на чуждо място. Тази дълбоко драматична и за децата, и за родителите мярка може да се извърши винаги, щом Югендамт сметне, че най-добрият интерес на детето е застрашен от някого или нещо. За събуждане на подозрение и вземане на мерки често са достатъчни нищожни поводи.

Щом веднъж родителският ви капацитет е попаднал под подозрение, то вече всичко, което правите или казвате – или тъкмо пък, което не правите и не казвате – може да бъде използвано против вас. Досущ като в роман на Кафка*, където практически нямате правилно решение. Могат да извъртят всяка ваша дума. Ако признавате проблемите, Югендамт може да предположи, че в действителност всичко е много по-зле. Ако ли пък ги отричате, това може да се изтълкува като доказателство, че не сте готови да зачитате правата на децата си и самокритично да си сътрудничите със службите.

Едва след като са осигурили фактите и са извели децата от семейството, Югендамт внасят до компетентния Съд по семейни дела (Familiengericht) молба за отнемане изцяло или частично на  родителските права.

Заради принудителните мерки и смяната на цялостната им среда към този момент децата вече са силно объркани, ако не и травмирани.

Не очаквайте обаче, че съдът бързо ще вземе решение. След изслушване на всички засегнати, съдът обикновено назначава вещо лице. Неговата експертиза трябва да разясни, дали е налице заплаха за добруването на детето или не.

Всичко това би могло да продължава с месеци, а в някои случаи – когато е задействан и Върховният областен съд – дори с години.

В това време Югендамт решава колко често и как (сами или под наблюдение) изобщо ще имате право да виждате децата си. За ваш ужас молбите ви за кратък редовен контакт с децата се отхвърлят със стандартни формулировки. Може да чуете нещо като: Децата трябва да се успокоят или първо да се настанят в приемния си дом. Децата били травмирани (не от внезапната раздяла и от загубата на сигурното им доверено обкръжение; о, не, разбира се само от вас, родителите!). Децата не били опитни зайчета, произтичащият от вас риск бил твърде голям. Ако посещението или реинтеграцията претърпят неуспех, то щетите за децата биха били непоправими; и после: Децата все пак не са пътуващ цирк.

В такова положение много родители се отчайват от конституционната ни държава. Наказателното законодателство предоставя повече права на престъпниците и те са по-защитени от хватката на държавата, отколкото порядъчните граждани с децата им, за които често е достатъчно само подозрението за заплаха над детското благо.

Ако имате и трудности с вещото лице или пък дори отказвате сътрудничество, то това отново ви окачва на въжето. Допуска се за очевидно, че сте искали да скриете нещо. Ако искате да сътрудничите на експерта, то никога не приемайте на доверие, че му е възложено да ви помага. Той ще ви задава най-напред дружелюбни въпроси, но после ще зачовърка и с неудобните.

Не ще може да схванете целта на всички подвеждащи въпроси. Най-често се събират данни и за собственото ви психично развитие като дете и като възрастен, за партньорствата ви, за професионалния ви живот и дори за евентуални хранителни разстройства. Бъдете нащрек: вещото лице може да реши, че самите вие първо трябва да изкарате дълга стационарна терапия, преди изобщо след години да би могло да се помисли да ви се върнат децата и то само за няколко седмици през ваканцията.

Така че повтарям: ако Югендамт позвънят и ако вече е отворена дума за извеждане на детето, то спешно се нуждаете от специалисти, които да ви съветват, придружават и ръководят. Ако действате наивно на своя глава, излагате себе си, семейството си и, най-вече децата си на голяма опасност.

Всичко това не ви засяга? По-скоро бихте преплували замръзнало езеро, отколкото да застрашите доброто на децата си? Нямате причина да се боите от Югендамт, защото бихте предпочели да ви разпънат на кръст, отколкото да злоупотребите с децата си или да ги насилвате? Родителите на около 48 000 деца, откъснати от семействата им през миналата година, също мислеха така.

В 80% от случаите не е имало дори съмнение за насилие. Почти 40 000 деца са били дадени в приемни семейства или в институции, защото властите са преценили родителите им като неспособни. Недопустимата, по мое мнение, генерална клауза „заплаха за доброто на детето“ е боздуганът, с който би могло неоправдано или дори злонамерено да се разруши всяко семейство.

*Франц Кафка (Franz Kafka) немскоезичен писател от XX век. … Творбите му (романи, новели и разкази – б.пр.)… обикновено включват изолирани от обществото главни герои, изправени пред странни или сюрреалистични затруднения и неразбираеми социално-бюрократични сили. /из Wikipedia/

Източник: https://www.anwalt.de/rechtstipps/vorsicht-jugendamt-kindeswohlgefaehrdung_131253.html?fbclid=IwAR1uQeG0H0uVF1A9x0tN2s4UTBNo8tx-ct8R_OAu37lSKl-PbZqRb0cbfzc

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: http://info.rod-bg.com/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment