Защо внедряването на непълнолетни в поправителни домове влошава поведението на тийнейджърите

/ май 6, 2020

От Мая Шалавиц

петък, 07 август 2009 г.

Източник: http://content.time.com/time/health/article/0,8599,1914837,00.html?fbclid=IwAR21wfIW6tWWxfXpRspzBBJgxxJ9Ofps6B-zBCAOwURO4Y-Ec_hQ_Zna2tI

Родителите винаги предупреждават тийнейджърите да не влизат в лоша компания – с деца, които могат да им влияят зле. Сега ново проучване в поправителните домове за непълнолетни в Монреал привежда доказателства за това, че мама и татко може би имат право.

Изследователите откриват, че вместо да реабилитират младите нарушители, поправителните домове за непълнолетни – които събират проблемните деца с други проблемни деца – изглежда влошават проблемите с поведението. В сравнение с други деца с подобна история на лошо поведение, тези, които попадат в съдебната система, обхващаща непълнолетни лица, е почти седем пъти по-вероятно да бъдат арестувани за престъпления като възрастни. Освен това, тези, които в крайна сметка са осъдени на затвор за непълнолетни, е 37 пъти по-вероятно да бъдат арестувани отново като възрастни, в сравнение с деца с подобни проблеми с поведението, които или не са били заловени, или не са попадали в тази система.

„Оказа се много по-лошо, отколкото очаквахме“, казва Ричард Тремблей, професор по психология в Университета в Монреал и съавтор на изследването, публикувано в списанието за детска психология и психиатрия. „Като живеят заедно, те създават помежду си отношения. Така е по-вероятно проблемът да се влоши.“

20-годишното проучване обхваща 779 младежи с ниски доходи в Монреал, чието развитие се изследва чрез ежегодни разговори, провеждани от 10-годишна до 17- годишна възраст, след което се проследяват криминалните им досиета в зряла възраст. Изследователите също така провеждат разговори с родителите, съучениците и учителите на тийнейджърите. Проучването отчита променливи като семейни доходи, статут на самотен родител и по-ранни проблеми с поведението (като хиперактивност), за които се знае, че влияят на риска за извършване на престъпления.

Децата, които влизат в съдебната система, обхващаща непълнолетни лица, дори за кратко – например, осъдени на общественополезен труд или друго наказание, които имат накакъв, макар и ограничен контакт с други проблемни деца –  е два пъти по-вероятно да бъдат арестувани като възрастни, в сравнение с деца със същите проблеми с поведението, които остават извън системата. Пробацията, която включва повече контакти с връстници с поведенчески проблеми, в групи за консултиране или дори в чакални в пробационните служби, повишава вероятността тийнейджърите да бъдат арестувани в зряла възраст 14 пъти.

Реабилитацията на проблемните тийнейджъри отдавна е спорен въпрос, като се поставят индивидуалните нужди на проблемните деца и семейства срещу една система, която обикновено не предоставя на социалните работници адекватни инструменти или ресурси за подпомагането им. Често терапията на проблемни или употребяващи наркотици тийнейджъри се извършва на общ принцип – в социални домове, например – но вместо да има поправителен ефект върху подрастващите, груповата терапия по-скоро омаловажава престъпленията и употребата на наркотици.

Защо? Във всяка подобна обстановка тийнейджърите установяват предсказуема социална йерархия, казва Том Дишион, директор на изследванията в Детския и семеен център към Университета в Орегон, който не е участвал в изследването. Децата, които са имали по-лошо държание от другите – например тези, които са извършили грабеж, сравнено с тези, които са пушили цигари – печелят най-голямо доверие сред своите връстници, което насърчава по-нататъшното лошо поведение. „Тази история [извършване на грабеж] прави съответното дете по-интересно. Той или тя получава много внимание. [Тези деца] се издигат по-високо в социалната йерархия.“

Тремблей казва: „Съществува конкуренция за това кой ще извърши най-лошото деяние – за тях това е най-впечатляващото – като да откраднеш най-голямата или най-добрата кола“.

Предишни изследвания също показват, че събирането с връстници може да влоши поведението. В проучване от 1995 г., проведено от Дишион, включващо 158 семейства с висок риск в Орегон, изследователите сравняват влиянието върху поведението на тийнейджърите при четири типа въздействие: родителски групи, фокусирани върху ефективната дисциплина, групи за обучение в социални умения за тийнейджъри, въздейстия на групи, фокусирани както върху  родители, така и върху тийнейджъри или никаква групова терапия. Като цяло групата, фокусирана върху родителите, показва най-ефективни резултати, водещи до редуциране на тютюнопушенето и лошото поведение в училище. За разлика от нея групата, насочена към тийнейджърите, значително увеличава процента на агресивно поведение и тютюнопушенето при участниците; в комбинираната група децата не показват подобрение, вероятно защото контактът с други тийнейджъри неутрализира положителния ефект от въздействието на родителите.

Новото проучване подкрепя тези открития, предполагайки, че семейната терапия или индивидуалното консултиране – или всяко въздействие, което не води до контакт между проблемните тийнейджъри – са по-безопасни и е по-вероятно да бъдат ефективни от груповите дейности. Но ако трябва да бъде проведена групова терапия, експертите твърдят, че засиленият надзор и ниското съотношение дете към персонал са от съществено значение за минимизиране на риска от копирането на поведение.

„Смятам, че това е много важна констатация и е в съответствие с други изследвания, проведени през последните 10 години по тази тема“, казва Дишион. „Това, което  наистина изненадва, е, че няма повече изследвания, които да докажат истинността на тези факти. Почти никой от работещите [в системата на социалните домове или такива за непълнолетни], с който споделяме тези констатации, не остава изненадан. Мисля, че има мълчаливо съгласие да не се задълбава много по тази тема. „

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: http://info.rod-bg.com/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Waiting in jail.
Share this Post

Leave a Comment